+36 20 943 5545 / info@kalapacs.net

Adatvédelem

Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános szerződési feltételek - a továbbiakban "ÁSZF" - tartalmazza a Shopstart webáruház szolgáltatás - a továbbiakban "Shopstart" - használatára vonatkozó feltételeket, mely a Szolgáltató (Shopmasters-Informatika Kft., 2200 Monor, Ady Endre u. 24., adószám: 23130232-2-42) és a Megrendelő ügyfél - a továbbiakban "Megrendelő" - között jön létre a Shopstart szolgáltatás megrendelése vagy Shopstart próba verzió igénylése és Megrendelő által történő használata esetén. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen mint "Felek" szerepelnek. Megrendelő a Shopstart szolgáltatásra való előfizetéskor a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, a Shopstart szolgáltatást az ÁSZF-ben rögzített feltételek keretein belül használja. Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, a mindenkor érvényes ÁSZF teljes szövegét a www.shopstart.hu weboldalon köteles feltüntetni, a változás tényéről a Szolgáltató a Megrendelőt e-mailben, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenet formájában tájékoztatja.

Felek az írásbeli kommunikációjuk során az elektronikus leveleket (e-mail) is kölcsönösen elfogadják, mint írásbeli dokumentumokat. Felek közötti kommunikáció magyar nyelven történik, a dokumentáció alapnyelve a Magyar. Amennyiben Megrendelő számára az alapnyelvtől eltérő nyelven történik a kommunikáció, Megrendelő elfogadja, hogy a fordítások kizárólag az ő számára készültek és amennyiben a fordítások az eredeti szövegezés értelmétől eltérően értelmezhetők, akkor is az eredeti, magyar szövegezés a mérvadó.

2. A szerződés tárgya

A Shopstart egy, a Szolgáltató által biztosított szervereken elhelyezett, bérelhető webáruház szoftver szolgáltatás, mely segítségével a Megrendelő termékeit a webáruház látogatói számára bemutathatja és értékesítheti. A Shopstartot a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy vagy gazdálkodó szervezet veheti igénybe a Shopstart szolgáltatásra történő regisztrációt követően. Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a Shopstartot igénybe venni, ha a regisztrációhoz tartozó saját, illetve az általa képviselt gazdálkodó szervezet adatait a valóságnak megfelelően adja meg Szolgáltató részére, illetve azok változásairól 8 napon belül Szolgáltatót írásban értesíti. A Shopstartot igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést kötő Megrendelő kijelenti, hogy a fenti feltételeknek eleget tesz és a szerződés jogszerű megkötéséhez szükséges meghatalmazással rendelkezik. Amennyiben Megrendelő nem valós, vagy nem aktuális adatokat ad meg Szolgáltató részére, akkor Szolgálató fenntartja megának a jogot a Shopstart szolgáltatás azonnali felfüggesztésére vagy törlésére.

Szolgáltató a Shopstart szolgáltatás, a szolgáltatás bővítő csomagok és egyéb szolgáltatások tartalmát Szolgáltató a Szolgáltató www.shopstart.hu honlapján teszi közzé. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások összetételének és paramétereinek előzetes értesítés nélküli egyoldalú módosítására. A mindenkori szolgáltatás összetételről és paraméterekről Megrendelő a Szolgáltató honlapjáról tájékozódhat.

A Shopstart hátteréül szolgáló webáruház szoftver fejlesztője a Szolgáltató, aki a szoftver, mint szellemi termék szerzői- és tulajdon jogával rendelkezik. Szolgáltató a Shopstart webáruház szoftver nem kizárólagos használati jogát adja bérbe Megrendelő részére a Shopstart előfizetési idejére a szolgáltatás díja fejében, Megrendelő a szoftvert, annak részeit, grafikai elemeit, dokumentációját részben vagy egészben nem másolhatja le, nem terjesztheti, a Szolgáltatlás használatán kívül más célokra nem használhatja fel. A Shopstart web alapú szolgáltatás, melynek használata szélessávú Internetkapcsolatot, modern Internet böngészőt és az Internet böngésző futtatásához szükséges számítógépet igényel, mely feltételek biztosítása Megrendelő hatáskörébe tartozik és Megrendelő felelőssége. A támogatott Internet böngészők a mindenkor legfrisebb Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera és Safari böngészők. A Shopstartot Szolgáltató a saját maga által biztosított web szervereken üzemelteti, a Shopstart más web szerverekre nem vihető át. Szolgáltató nem köteles a jelen bekezdésben felsorolt Internet böngészőkön kívül egyéb böngészőkön is biztosítani a Shopstart szolgáltatást, illetve az Internet böngészők változásaiból, egyéni beállításaiból, böngészőkre telepített pluginek, addonok és egyéb kiegészítők működéséből adódó funkcionális változásokat nem köteles követni.

3. Szerződés létrejötte és időtartama

Amennyiben a Megrendelő adatai még nincsenek regisztrálva a Szolgáltató www.shopstart.hu honlapján - a továbbiakban "Szolgáltató honlapja" -, akkor a szolgáltatás igénylését Megrendelői regisztráció előzi meg. A Megrendelő a Szolgáltató honlapján elhelyezett elektronikus űrlap kitöltésével jelzi a Shopstartra való előfizetési szándékát a Szolgáltató felé, egyúttal elfogadja a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat. A megrendelés során a Megrendelő megadja az előfizető nevét, adószámát, jelszavát, a számlázási címét és postacímét, telefonszámát, a Felek közötti kapcsolattartásra megjelölt e-mail címét. A Szolgáltató a hozzá beérkezett megrendelési igényt joga van a Shopstart szolgáltatás elindítását megelőzően ellenőrizni, ennek részeként a Szolgáltató a Megrendelőtől a Shopstart igénybevételéhez szükséges dokumentumokat kérhet be, mint például aláírási címpéldány, domain név igénylő lap és egyéb nyilatkozatok. Felek a jelen szerződést a Shopstartra való regisztrációkor határozatlan időre, de legalább a Megrendelő által előfizetett szolgáltatás idejére kötik.

3.1. Ingyenes teszt időszak

Szolgáltató a díjmentes, 14 napig használható teszt időszakot biztosíthat Megrendelő részére egy alkalommal a Shopstartra való előfizetés előtt, mely időszak alatt próba webáruházat készíthet Megrendelő részére. Megrendelő a teszt időszakot Szolgáltató honlapján igényelheti, az igényléskor a teszt időszakra vonatkozó határozott idejű szerződés jön létre Felek között a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel, mely időszak időtartama alatt a Shopstart webáruház szolgáltatás a Megrendelő részére díjmentes. A teszt időszak alatt kipróbálható Shopstart webáruház az előfizethető szolgáltatással majdnem teljesen egyenértékű, bizonyos szolgáltatások (mint például online bankkártyás fizetés, FTP kapcsolaton keresztüli képfeltöltés) korlátozásra, kikapcsolásra kerülhetnek indoklás nélkül. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül megtagadja Megrendelő részére a teszt időszak biztosítását. A teszt időszak nem hosszabbítható meg. A teszt időszak alatt Szolgáltató jogosult a webáruház felületén figyelmeztető feliratot elhelyezni, mely felirat felhívja a látogatók figyelmét arra, hogy a szolgáltatás jelenleg nem aktív, tesztelésre használt felület. Szolgáltatót a teszt időszak teljes ideje alatt semmilyen, a jelen ÁSZF-ben az előfizetéses időszakra vonatkozó kötelezettség nem terheli. Megrendelő a teszt időszak alatt a szolgáltatást bármikor indoklás nélkül felmondhatja vagy igényelheti a Szolgáltatónál a Shopstart szolgáltatás előfizetését. Amennyiben a teszt időszak alatt Megrendelő nem igényli a Shopstart szolgáltatás megrendelését, a teszt időszak végén a próba webáruház annak minden adatával együtt visszaállíthatatlanul törlésre kerül és a teszt időszak alatt érvényes szerződés Felek között megszűnik. A teszt időszak alatt történő megrendelés esetén a próba webáruházba feltöltött adatok és beállítások megőrzésre kerülhetnek. Amennyiben Megrendelő a teszt webáruház igényléséhez nem valós adatokat ad meg, akkor Szolgáltatónak jogában van a próba webáruházat nem biztosítani Megrendelő részére, vagy a teszt időszak alatt indoklás nélkül törölni a webáruházat.

4. Szolgáltatás díja, díjfizetés, számlázás

Szolgáltató a mindenkor hatályos szolgáltatási díjakat Szolgáltató honlapján teszi közzé, az árak kiszámításához árkalkulátort is biztosíthat. A szolgáltatás díjai rendeltetésszerű használat esetében, havi 35000 MB adatforgalom és napi maximum 5000 oldalletöltésig érvényes, ezen erőforrás-használati értékeket meghaladó forgalom esetében a szolgáltatás biztosítása egyedi díjazás alapján történik. A jelen bekezdésben megjelölt erőforrás-használat túllépése esetén Szolgáltató jelzi a túlhasználat tényét Megrendelő részére és árajánlatot tesz az megnövekedett erőforrás keret használatára vonatkozóan. Amennyiben Felek megállapodnak az erőforrás-használat díjában, akkor a Szolgáltatás a megállapított díj ellenében tovább üzemel, ellenkező esetben a Szolgáltatások csak a jelen bekezdésben szereplő erőforrás-használatig vehető igénybe.

A fent jelzett forgalmi értékek átlépése esetén Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel az egyedi díjszabás meghatározásával kapcsolatosan. Amennyiben Felek között nem jön létre a fent említett forgalmi értékek feletti forgalomra vonatkozó megállapodás, akkor Szolgáltatónak jogában áll a fent említett forgalmi értékek feletti forgalom feletti forgalomra vonatkozólag a Shopstart szolgáltatást korlátozni.

Shopstart megrendelése, szolgáltatás bővítmény vagy kiegészítő szolgáltatás megrendelése esetében a Megrendelő jelzi Szolgáltató felé megrendelési igényét a Szolgáltató honlapján keresztül, Szolgáltató ezt követően díjbekérőt állít ki, melyet Szolgáltató honlapján keresztül és/vagy e-mailben juttat el Megrendelő részére. Megrendelő a díjbekérőn szereplő összeget banki átutalással vagy bármelyik CIB bankban pénztári készpénzbefizetéssel fizetheti be Szolgáltató díjbekérőn szereplő bankszámlaszámára egyösszegben. A szolgáltatások díja egyösszegben előre fizetendő, részletfizetési vagy hitelezési, előlegezési lehetőség nincsen. Befizetett szolgáltatási díj vissza nem térítendő. A befizetett összeg Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírását követően öt munkanapon belül Szolgáltató áfás számlát állít ki és küld meg Megrendelő részére, illetve aktiválja a befizetett szolgáltatást.

Szolgáltató a Megrendelő által előfizetett szolgáltatások lejárta előtt legalább nyolc naptári nappal díjbekérőt állít ki és küld meg, illetve tesz elérhetővé Szolgáltató honlapján a fentiek szerint Megrendelő részére, mely díjbekérőn szereplő összeg fentiek szerinti egyösszegű és maradéktalan befizetésével Megrendelő az előfizetett szolgáltatásokat a díjbekérőn feltüntetett napig meghosszabbíthatja. Amennyiben Megrendelő a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidő napjáig a díjbekérőn szereplő összeget maradéktalanul nem egyenlíti ki a Szolgáltató felé, ezzel Szolgáltató felé tartozása keletkezik, akkor a Szolgáltatónak jogában áll az összes előfizetett szolgáltatásokat korlátozni és/vagy felfüggeszteni, melyről Szolgáltató a Megrendelőt értesíti. Amennyiben Megrendelő a díjbekérőkön feltüntetett fizetési határidőn túl nyolc naptári napnál hosszabb ideig nem fizeti be valamely szolgáltatás díját Szolgáltató felé, akkor Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő által előfizetett szolgáltatásokat azonnali hatállyal indoklás nélkül felmondani, törölni és megszüntetni.

Megrendelőnek jogában áll a megrendelt szolgáltatást bővítő csomagok megrendelésével bővíteni, illetve egynél több Shopstart webáruházat megrendelni.

A szolgáltatások díját Szolgáltatónak egyoldalúan jogában áll megváltoztatni, árváltoztatás előtt legalább hét nappal köteles a Megrendelőt e-mailben tájékoztatni. Megrendelőnek jogában áll a módosított díjakon az előfizetett szolgáltatásokat indoklás nélkül felmondani. Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő által előfizetett szolgáltatások körén kívül eső, Szolgáltatónál igénybe vett szolgáltatások kivitelezéséért, használatáért díjat felszámítani, mely díjakról Szolgáltató a Megrendelőt előzetesen e-mailben értesíti árajánlat formájában, mely árajánlat azok Megrendelőnek való megküldését követő nyolc naptári napon belül érvényesek.

5. Rendelkezésre állás

A Shopstart Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási ideje éves szinten 99% beleértve az előre bejelentett karbantartások és szerver fejlesztések okán történő szolgáltatás szüneteltetési időintervallumokat is. Szolgáltatás szünetelésének a webáruház földrajzilag elosztott pontjain egyidőben való el nem érhető állapota számít, ilyen például a szerver szintű hiba. Nem számít szolgáltatás szüneteltetésnek a szolgáltatás egyes részfunkcióinak nem megfelelő működése. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a rajta kívül álló meghibásodások vagy az Internet hálózat felépítéséből adódó, illetve rossz indulatú támadások, jelszólopások, könnyen kitalálható jelszavak feltörése, elárasztásos vagy más típusú hálózati- és/vagy szerver erőforrás túlterhelések, betörési kísérletek, hálózati csomagvesztések okán előálló szolgáltatás lassulásokért vagy kiesésekért. Amennyiben szolgáltató nem teljesíti a vállalt éves rendelkezésre állási időt, akkor Megrendelő részére minden, a vállalt rendelkezésre állási időn túlra eső kiesés időtartamával arányosan, annak kétszeresével hosszabbítja meg Megrendelő részére az kiesés idején előfizetett szolgáltatások előfizetési ideját. Szolgáltatónak jogában áll a szerver erőforrások optimalizálása céljából a Shopstart webáruházat szerverei között átmozgatni Megrendelő előzetes értesítése nélkül is, miközben Szolgáltató mindent megtesz a költöztetésből fakadó szolgáltatás kiesések minimalizálásáért.

6. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató nem vállal semmilyen anyagi vagy nem anyagi felelősséget a külső támadásokból, jelszólopásokból, feltörési kísérletekből, gyenge jelszavak használatábaól keletkezett károkért, de kész együttműködni a Megrendelővel a webáruház kérésre történő helyreállításában saját legutóbbi biztonsági mentése alapján, ugyanakkor erre Szolgáltató nem kötelezhető és Szolgáltató az esetlegesen elveszett adatokért felelősséget nem vállal. Szolgáltató az adatok helyreállítása kapcsán végzett munkája ellenében jogosult munkadíj felszámítására, melyet előre jelez a Megrendelő részére.

Szolgáltató a Shopstart használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséget nem vállal, Megrendelő a Shopstart és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások használata során és okán őt érő közvetlen vagy közvetett károkkal kapcsolatban, többek között az elmaradt bevétel, elmaradt haszon, felmerült kiadás, többletköltség, marketing és/vagy hirdetési költség, adatvesztés, stb. felmerülő károkkal és kiadásokkal kapcsolatban Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet.

Szolgáltatónak jogában áll Megrendelő részére biztosított szolgáltatásokat részben vagy egészében korlátozni, felfüggeszteni, illetve véglegesen törölni, ha a Megrendelőnek a Szolgáltató felé számlatartozása van, vagy Megrendelő részére biztosított szolgáltatás előfizetés díját Megrendelő nem térítette meg maradéktalanul Szolgáltató felé.

Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására. A késedelmes fizetés okán szüneteltetett szolgáltatások visszaállításának adminisztrációs- és munkadíja Szolgáltató részéről 16.000 Ft + 27% áfa, azaz tizenhatezer forint + 27% áfa, melyet Megrendelő köteles a szolgáltatás visszaállítása előtt megfizetni Szolgáltató felé.

Amennyiben Szolgáltató Megrendelő fiókjával kapcsolatban biztonsági problémákat vél felfedezni, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelő fiókjának átmeneti letiltására a biztonsági probléma elhárításának idejére. Szolgáltató a Szolgáltatás ideiglenes leállításáról és a felmerült problémáról Megrendelőt tájékoztatja.

Szolgáltató semmilyen módon nem vonható felelősségre a Megrendelő által a webáruházba, annak webtárhelyére feltöltött szöveges, képi és egyéb adatok tartalmával kapcsolatban, ezen adatokat Szolgáltató nem köteles ellenőrizni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Megrendelő törvénybe ütköző adattartalmakat töltött fel a webáruházba vagy annak webtárhelyére, akkor jogosult a jogsértő tartalmak eltávolításáig a szolgáltatásokat azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni.

A Shopstart webáruházba feltöltött termékadatok, egyéb adatok, szöveges, tartalmak és egyéb tartalmak tekintetében, illetve a webáruház vásárlóinak és felhasználóinak a Shopstart webáruházzal kapcsolatos tevékenységével kapcsolatosan Szolgáltató teljeskörűen kizárja a felelősségét.

A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége felmérni, ismerni a Shopstart webáruházban Megrendelő által kínált termékekkel kapcsolatos kereskedelmi előírásokat és jogszabályokat, ezek ismerete és teljeskörű betartása a Megrendelő feladata. Szolgáltató nem köteles az egyes termékek és termékkörök (például felnőtt tartalmak, alkoholos termékek, vagy dohánytermékek, stb.) kereskedelmére, illetve elektronikus kereskedelmére vonatkozó előírásoknak megfeleltetni a webáruházat.

A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége a webáruház adattartalmát beleértve a tartalmakban elhelyezett hiperhivatkozásokat (linkeket) is és az azokon keresztül elérhető honlapok tartalmát ellenőrizni és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő adattartalmak kezelésére felhívni a Megrendelő figyelmét. Szolgáltató ugyanakkor jogosult a tudomására jutott jogszabályba ütköző tartalmakat tartalmazó szolgáltatásokat részben, vagy egészben azonnali hatállyal korlátozni és/vagy felfüggeszteni a jogsértő tartalmak eltávolításáig, a szolgáltatások korlátozásáról Szolgáltató a Megernelőt írásban e-mailben értesíti.

Szolgáltató a Shopstart webáruházba Megrendelő által feltöltött adatokkal, termékadatokkal kapcsolatosan, azok valódiságával kapcsolatban mindennemű felelősségét kizárja, az adattartalmakért minden tekintetben Megrendelő tartozik felelősséggel, az adattartalmakkal kapcsolatosan a Megrendelő és a Megrendelő ügyfelei, a webáruház látogatói között felmerülő kérdésekben és vitákba Szolgáltató nem vonható be kivéve ha erre jogszabály kötelezi.

Szolgáltató törekszik arra, hogy a Shopstart szolgáltatás részét képező állományokról és adatbázisokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítsen, mely mentéseket legalább 14 naptári napig őriz meg.

Szolgáltató a Shopstart webáruházakba adminisztráció, karbantartás, hibakeresés, segítségnyújtás, tesztelés, beállítások ellenőrzése és beállítások módosítása, Megrendelő részére ajánlat- vagy marketing ajánlat készítés, biztonsági mentés készítés, vagy egyéb, a szolgáltatás rendeltetésszerű működésének biztosítását szolgáló tevékenység céljából bejelentkezhet, a webáruházban tárolt adatokat megismerheti. Szolgáltatót a webáruházban tárolt adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, az adatokat harmadik félnek Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja ki.

Szolgáltatónak a rendszer működésének tesztelése érdekében bármikor joga van teszt vásárlásokat leadni a Shopstart webáruházban, a teszt megrendelések esetében köteles feltüntetni a "Teszt" szót ezzel informálva Megrendelőt arról, hogy nem valós, hanem teszt rendelésről van szó, melyet Megrendelő köteles teljesítés szempontjából figyelmen kívül hagyni.

Szolgáltató a Shopstart szolgáltatás nyújtásához, vagy kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséhez alvállalkozókat vehet igénybe, ilyen esetben az alvállalkozókra is érvényes a Szolgáltatóra vonatkozó titoktartási kötelezettség.

Szolgáltató fenntartja a jogot a Megrendelő Shopstart webáruházainak publikus felületét, a Megrendelő nevét és logóját saját referenciájaként feltüntetheti és bemutathatja saját honlapjain, szóban, illetve egyéb elektronikus és nyomtatott formában.

Szolgáltatónak jogában áll többek között, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben a Shopstart szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni, erről előzőleg Megrendelőt köteles e-mail üzenetben értesíteni megjelölve a korlátozás okát és a probléma orvoslására adott türelmi időt:
- Ha a Megrendelő jogszabályba ütköző módon használja a Shopstart szolgáltatást, vagy jogszabályba ütköző termékeket értékesít, illetve jogszabályba ütköző módon értékesít terméket;
- Megrendelő Shopstart webáruházában nem valós cégadatokat tüntet fel, vagy a webáruházban feltüntetett cég és/vagy a Szolgáltatást igénybe vevő cég felszámolás vagy csődeljárás alatt áll;
- Megrendelőnek Szolgáltató felé számlatartozása van, vagy Szolgáltató felé bármely szolgáltatás díjával tartozik;
- A Megrendelővel, Megrendelő tevékenységével kapcsolatban egynél több panasz érkezik Szolgáltatóhoz;
- Hatósági felkérésre, Megrendelővel szembeni hatósági eljárás esetén;
- A Shopstart szolgáltatás, vagy annak webtárhelye, illetve Szolgáltató szerverei, azok biztonsági és hálózati rendes működése ellen folytatott illegális tevékenység, túlterhelés, feltörési kísérlet esetén, vagy tömeges kéretlen e-mail küldése esetén.
Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által meghatározott türelmi időn belül nem végzi el a jogszerű és a fenti pontokat sem sértő tartalmakat a Shopstart webáruházában, akkor Szolgáltató jogosult a Megrendelő tájékoztatása nélkül a Szolgáltatást annak minden adatával együtt törölni, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és ebben az esetben Megrendelő Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési, adatvisszaállítási vagy egyéb igényt nem érvényesíthet.

7. Szoftverfrissítés, webdesign

Szolgáltató az előfizetett Shopstart a webáruház szoftverhez kacsolódóan szoftverfrissítéseket biztosít az előfizetés ideje alatt. Szolgáltatónak jogában áll a webáruház szoftverét előzetes bejelentés nélkül frissíteni, mely frissítés járhat egyes funkciók működésének bővülésével, megváltozásával vagy egyes funkciók megszűnésével is.

Szolgáltató előre elkészített webdesignokat biztosít a Shopstart webáruházhoz, mely webdesignok közül Megrendelő szabadon választhat, a webdesignok között válthat, a webdesignt a Shopstart webáruház adminisztrációs felületébe épített arculati paramétereket módosító funkciók segítségével módosíthat, a webdesign képi elemeit felülírhatja, saját hétteret, slider képeket és logót tölthet fel, ezzel a webáruház arculatának megjelenését egyediesítheti. Megrendelő elfogadja, hogy a webáruházban egyes funkciók attól függően lehetnek elérhetők és használhatók, hogy éppen melyik webdesign került kiválasztásra.

8. Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Shopstartot és annak bővítményeit, illetve Szolgáltató egyéb kapcsolódó szolgáltatásait Megrendelő saját döntése alapján, saját felelősségére és kockázatára választja ki és használja üzleti céljainak elérése érdekében.

Megrendelő felel minden kárért, amely a Shopstart webáruházban, illetve a Shopstart webáruház által tárolt adatokban bármely okból keletkezik függetlenül attól, hogy ezzel kapcsolatos gondatlansága vagy szándékos magatartása megállapítható-e. A Megrendelő felel azért is, ha a Megrendelő webáruház hozzáférési adatait felhasználva a webáruházat idegen személy eltulajdonítja, vagy megrongálja.

A Shopstart webáruház szoftver - a továbbiakban "Szoftver" - a Szolgáltató tulajdonát képző tartalomkezelő rendszer része, a szoftver tulajdonjoga az előfizetés alatt és azt követően is mindvégig a Szolgáltató tulajdonában marad. A Megrendelőnek a Shopstart webáruház rendszert, vagy annak bármely részét, programkódját, állományait lemásolnia, dokumentációját, az átadott webáruházon kívül bármilyen célra felhasználnia, módosítania, lemásolnia nem szabad.

A Megrendelőnek bármilyen káreset kapcsán 24 órán belüli bejelentési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

A webáruházba Megrendelő által feltöltött szöveges, képi- és egyéb adatok a Megrendelő tulajdonát képezik, Megrendelő szavatol ezen adatok jogtisztaságáért és azért, hogy ezen adatok a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő módon kerülnek felhasználásra.

Megrendelő a Shopstartot kizárólag saját céljára használhatja, a szolgáltatást vagy annak bármely részét harmadik félnek nem értékesítheti, a szolgáltatás használatának jogát, a szolgáltatáshoz tartozó hozzáférési adatokat és egyéb információkat harmadik fél részére Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül át nem adhatja.

Megrendelő kijelenti, hogy megértette és elfogadta, hogy Szolgáltatónak a Megrendelő számára semmilyen formában nem áll módjában hitelt, előleget vagy kölcsönt biztosítani sem anyagiakban sem pedig szolgáltatások formájában. Ennek értelmében Szolgáltató Megrendelőnek minden ilyen irányú kérését, beleértve a késedelmes számlakiegyenlítésre és díjfizetésre vonatkozó kérés esetét is Szolgáltató automatikusan elutasítja.

Megrendelőt hűségnyilatkozat nem kötelezi a Szolgáltatás előfizetésének meghosszabbítására. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a szolgáltatásokat nem fizeti be Szolgáltató felé, vagy számlatartozása van, akkor Szolgáltatónak jogában áll Megrendelő e-mail címére küldött értesítést követően a Megrendelő számára biztosított szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni, vagy törölni.

Megrendelő vállalja, hogy nem adja meg senkinek a Szolgáltatás igénybevételére használt fehlasználóneveit, jelszavait, a Felek közötti üzenetváltások tartalmát Megrendelő felelőssége ezen adatokat titokban tartani. Szolgáltató Megrendelő megadott adatait, a Felek közötti üzenetváltások tartalmát titokban tartja, azokat harmadik félnek nem adja tovább Megrendelő írásos beleegyezése nélkül. Amennyiben Megrendelő tudomására jut, hogy jelszava és felhasználóneve harmadik fél birtokába került, úgy késedelem nélkül köteles erről Szolgáltatót értesíteni, hogy a Szolgáltató megtehesse a szükséges lépéseket a Megrendelő fiókjának és személyes adatainak védelmében.

Megrendelő köteles a mindenkori kereskedelmi, elektronikus kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb jogi szabályozásoknak megfelelő kereskedelmi tevékenységet folytatni, a kötelezően előírt adatokat a webáruházba feltölteni (többek között, de a teljesség igénye nélkül: a Megrendelő cégadatai, székhelye, postacíme és egyéb elérhetőségei, vásárlási feltételek, általános szerződési feltételek, szállítási módok és díjak, fizetési módok és azok használatának feltételei, adatvédelmi szabályzat, vásárlói elállási joggal kapcsolatos tájékoztatás, vásárlói panaszok kezelésének formája, módja és menete, stb.), a vásárlókat megfelelően és teljes körűen a vásárlók jogairól és kötelezettségeiről, a vásárlástól való elállás jogáról és feltételeiről, a Megrendelő és a vásárlók között vásárláskor létrejövő szerződés tartalmáról tájékoztatást adni. A Shopstart és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan felmerülő Megrendelő bármely tevékenységéért kizárólag a Megrendelő felelős, Szolgáltató teljeskörűen kizárja ezen Megrendelő tevékenységeivel kapcsolatban a felelősségét.

Megrendelő a Shopstart webáruházhoz tartozó webdesignokat a Shopstart webáruházhoz használhatja fel, azok képi elemeti lecserélheti, stíluselemeit - mint például színeit, betűtípusait, betűméreteit, betűszíneit, térközeit, kereteit, lekerekítéseit, stb. - megváltoztathatja a webáruház adminisztrációs felületén elérhető űrlapok és funkciók segítségével. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az arculati elemek megváltoztatását saját kockázatára és saját felelősségére végzi. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes arculati elemek megváltoztatásával az arculat felépítése természetes módon megváltozhat, átrendeződhet, beleértve a desktop és a mobil eszközön való megjelenést is. Megrendelőnek lehetősége van szakszerű css szerkesztéssel, illetve media query-k megadásával ezen megjelenítéseket módosítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárja minden felelősségét a webdesign, különös tekintettel a Megrendelő által megváltoztatott webdesign egészének, vagy a webdesign bármely elemének, megjelenésének és működésének biztosításáért és helyes megjelenéséért, vagy ezek biztosításáért, a webdesignnal kapcsolatos problémák feltárásáért, módosításáért vagy javításáért; ezen feladatok, illetve a webdesign egyediesítése nem képezik részét a Shopstart szolgáltatásnak.

Megrendelő köteles a Felek között érvényes szerződés időtartama alatt a saját adataiban bekövetkező változásokat Szolgáltató felé írásban közölni; amennyiben Megrendelő ezt a kötelességét elmulasztja, akkor az ennek okán felmerülő károkkal kapcsolatban Szolgáltató minden felelősségét kizárja. Megrendelő köteles biztosítani azt, hogy a Szolgáltatónak megadott kapcsolattartási e-mail címére a Szolgáltató által küldött e-maileket megkapja, azok nem kerülnek Megrendelő elolvasása nélkül automatikusan kukába, spam mappába, stb.

9. A Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó és a Megrendelő közötti adatfeldolgozói feltételek

A Szolgáltató által Megrendelő számára biztosított webtárhely szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által készített webáruházhoz használható fel. Szolgáltató a webtárhelyet biztosító web szervert harmadik féltől – a továbbiakban mint "Szerver szolgáltató" bérli. A Szerver szolgáltató adatai: VM LINUX LTD , VM Linux Ltd, 26 Bell Street, Sawbridgeworth, Hertfordshire, CM21 9AN, COMPANY NUMBER 3615064

Az adatkezelés jellege és célja: a Szolgáltató által készített webáruházhoz tartozó webtárhely szolgáltatás nyújtása. Az érintettek kategóriái: a Megrendelő azon megrendelői, vevői, ügyfelei, akiknek az adatai a Szolgáltatás során a webáruház adatbázisába bekerülnek.

Megrendelőnek, mint Adatkezelőnek a jelen szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt, azaz a Megrendelőt terheli felelősség. Ha és amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Megrendelő a Szolgáltatás használata során jogszabályba ütköző adatkezelést vagy tevékenységet végez vagy erre utasítást ad Szolgáltatónak, akkor Szolgáltatónak jogában áll az utasítás végrehajtását megtagadni és a Szolgáltatást felmondani.

Az Adatkezelő, azaz a Megrendelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

Szolgáltató a Szerver szolgáltatóval együttműködve a lehetőségekhez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy a webtárhelyen tárolt adatok biztonságban legyenek tárolva. A szerver számítógépet tűzfal, biztonságos jelszavak védik, a szerverrel való kommunikáció során titkosított https csatornát használunk, a szerver számítógépek 7/24 órájában őrzött és felügyelt szerver termekben vannak elhelyezve.

Szolgáltató a webtárhely szolgáltatás teljesítéséhez legszükségesebb személyes adatokat kezeli, a jelen szerződésben rögzített adatokon kívül más adatokat Megrendelőtől nem kér, nem tárol és nem kezel.

Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Szolgáltató intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. A szerverhez való hozzáférést korlátozzuk már az alapvető SCP, FTP, SFTP vagy egyéb hozzáférések tekintetében is ezzel is védve a szerver számítógépet az illetéktelen behatolások ellen. Szolgáltató csakis és kizárólag erős hozzáférési jelszavakat használ, generál és ad át a Megrendelő részére. A szerverekhez adminisztrációs szintű hozzáférése kizárólag a Szerver szolgáltatónak és a Szolgáltató erre kijelölt munkatársának van. A Szerver szolgáltató a szerver karbantartási munkálatai során a szerveren tárolt adatok mozgatására, mentésére jogosult, de az adatokhoz kizárólag a karbantartási műveletek munkavégzésének idejére fér hozzá, az adatok felhasználására, elemzésére, saját célra történő bárminemű felhasználására, lemásolására, megismerésére, harmadik félnek való továbbítására nem jogosult, a Szerver szolgáltatóra a szervereken tárolt adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség vonatkozik.

A Szolgáltató által igénybe vett Szerver szolgáltató hatásköre és felelőssége a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartása, fejlesztése, felügyelete, az adatokat tároló eszköz megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben való elhelyezése és annak fizikai védelmének a biztosítása.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut a webtárhelyen tárolt adatok illetéktelen kezekbe való jutása vagy annak gyanúja, akkor erről lehetőségeihez mérten haladéktalanul értesíti Megrendelőt. Ha és amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Szolgáltatás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidens, akkor erről a Szolgáltató a Megrendelőt az arról való tudomásszerzdést követően haladéktalanul tájékoztatja.

Megrendelő köteles minden esetben erős jelszavakat használni és a jelszavakat a legnagyobb titokban tartani. Szolgáltató minden anyagi, kártérítési vagy más felelősséget kizár az olyan esetekben, mikor a webtárhelyen tárolt adatok a Megrendelő gondatlanságával és/vagy szakszerűtlen használatával és/vagy az adatbiztonság szempontjából nem megfelelő, saját hatáskörbe eső informatikai és egyéb vagyonvédelmi infrastruktúra használatával hozható összefüggésbe, beleértve gyenge jelszavak használatát vagy a jelszavak, személyes adatok illetéktelen kezekbe való kerülésének bármilyen módjait is.

Az adatkezelés időtartama a Megrendelővel kötött szerződés fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. Szolgáltató a szerveren tárolt adatokról biztonsági mentések készítésére jogosult, a biztonsági mentéseket erős jelszavakkal titkosítva tárolhatja a szolgáltatás színvonalának emelése illetve esetleges adatvesztés utáni adatvisszaállítás céljából indokolt időtartamon belül, mely időtartam a tárhely bérlés/használat időtartamának egészére, illetve a tárhely bérlés/használat felmondásától számított maximum nyolc év időtartamra terjed ki, mely időtartam alatt a Szolgáltató amennyiben még rendelkezik megfelelő biztonsági mentéssel, akkor hatósági ellenőrzés során hatósági kérésre a biztonsági mentésben szereplő adatokat a hatóságnak átadhatja. Adatkezelőnek jogában áll a Szolgáltatás megszűntekor az adatok törlését kérni Szolgáltatótól, Szolgáltató ennek a kérésnek olyan mértékben és a kezelt adatok olyan körére kiterjedően tesz eleget, mely mértékben a jövőben felmerülhető hatósági ellenőrzések során saját érdekeit megfelelően meg tudja védeni, figyelembe véve az uniós vagy a tagállami jog személyes adatok tárolására vonatkozó előírásait is.

Az adatokat Szolgáltató kizárólag a Megrendelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

Szolgáltató garanciát vállal arra, hogy a tárhelyen tárolt adatokat saját célokra nem használja fel, harmadik félnek tevőlegesen ki nem adja, nem továbbítja, nem teszi közzé, biztonsági mentések készítésén túlmenően semmilyen célra nem használja fel, az adatokhoz kizárólag a Megrendelő kérésére végzett műveletek során és csak a legszükségesebb mértékben fér hozzá kivéve abban az esetben, ha az adatok kezelésére Megrendelő írásban megkéri Szolgáltatót.

Szolgáltató biztosítja azt, hogy az adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

Szolgáltató más új adatkezelőket kizárólag Megrendelő előzőleges és írásos beleegyezése esetén alkalmaz.

Szolgáltató segíti Megrendelőt a tárhelyen tárolt adatokkal kapcsolatos adatkezelési kérdésekben és kötelezettségeinek teljesítésében, a tárhely előfizetési díja a tárhelyen tárolt adatok tárolásán kívül Megrendelői kérésre történő bármilyen kezelésének munkadíját, adminisztrációs díját nem tartalmazza, a Megrendelő kérésére történő adatkezelés minden esteben munkadíj köteles, mely munkadíjat Megrendelő köteles Szolgáltatónak megtéríteni. Az adatkezelés munkadíja nettó 8500 Ft+áfa kerül elszámolásra.

Megrendelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad a Szolgáltatónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Ha és amennyiben a Szolgáltató a Szerver szolgáltatón kívül további adatkezelőket vesz igénybe, a webtárhelyen tárolt adatok bárminemű kezelésére vonatkozóan, akkor erről előzőleg a Megrendelőt írásban értesíti kitérve az alvállalkozó kilétére és az alvállalkozó által végzendő adatfeldolgozásra is, az igénybe vett adatkezelővel szemben a jelen szerződésben rögzített adatvédelmi kötelezettségeket írja elő.

10. Megrendelői panaszok kezelése

A Megrendelő a Szolgáltatótól igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait írásban nyújthatja be a kapcsolat (kukac) shopstart.hu címre küldött e-mail útján, vagy Szolgáltató postacímére küldött levél útján. Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat harminc naptári napon belül köteles érdemben megválaszolni és Megrendelő kapcsolati e-mail címére megküldeni, vagy Megrendelő postázási címére feladni postai úton.

A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során és Megrendelői panaszok kezelése esetén egymással együttmőködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő, peren kívüli megegyezésre törekednek. A Felek esetleges jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Szolgáltató vitás esetben csak azokat a Megrendelőtől érkezett e-maileket fogadja el mint írásbeli dokumentumot, melyeket a Szolgáltató visszaigazolt a Megrendelő felé, így az e-mailben szerepel a Szolgáltató visszaigazolása.

11. Hibajelentés, hibakezelés

Ügyfeleink elégedettsége, szolgáltatásaink zavartalan és hibamentes működésének a biztosítása Szolgáltató célja és érdeke. A hibáknak három típusát különböztetjük meg az alábbiak szerint:
a) Kritikus hiba: mely során a Shopstart webáruház az Internet legalább kettő, földrajzilag eltérő pontján egyidőben nem elérhető, vagy a webáruházban vásárlás nem adható le. A kritikus hibák közé tartozik a webáruházat kiszolgáló szerver számítógéppel kapcsolatos hardver vagy szoftver probléma, vagy a webáruház szoftverének hibás működése, vagy Internet hálózati probléma, melynek eredményeképpen a webáruházban vásárlás nem adható le. Nem tartoznak a kritikus hibák közé a Megrendelő helyi számítógépes és/vagy helyi hálózati hibából fakadó hibák, illetve a megrendelő hibás bejelentkezési adatokkal való bejelentkezési kísérletei okán fellépő IP cím letiltási esetek.
b) Fontos hiba: a Shopstart webáruház elérhető, a webáruházban vásárlás leadható, de a webáruházban programhiba-üzenet jelenik meg, vagy a vásárlók számára a webáruházban elérhető valamely funkció működése hibás, azaz a Shopstarthoz tartozó dokumentációnak nem megfelelően működik.
c) Általános hiba: a Shopstart webáruház elérhető, a webáruházban vásárlás leadható, a vásárlást hibás működés nem akadályozza, viszont a vásárlók számára nem látható funkció (például a webáruház adminisztrációs felületének funkciói közül valamelyik) nem működik megfelelően, azaz a Shopstarthoz tartozó dokumentációnak nem megfelelően működik.

A hibabejelentés írásban történik a Szolgáltató hibabejelentes (kukac) shopstart.hu e-mail címére küldött üzenet vagy a Shopstart támogatási központjába küldött hibabejelentő üzenet újtán, melynek elérhetőségét Megrendelő a Shopstart szolgáltatás igénybevételekor Megrendelőtől kapja meg.

A hibabejelentésnek mindenképpen tartalmaznia kell a hibát tartalmazó teljes URL címet, a hibajelenség dátumát és időpontját, és a hiba reprodukálhatóságára vonatkozó minden szükséges adatot és információt, így például különösen azokat a lépéseket, URL címeket, űrlapok kitöltéséhez használt részletes adatokat, termékek esetében termékkódokat, melynek alapján és sorozataként a hibajelenség a hiba javításáig bármikor megismételhető. A hibabejelentés alapján nem reprodukálható hibákat szolgáltató Általános hibára vonatkozó hibabejelentésként kezeli.

A hibabejelentés feldolgozásának kezdete munkanapokon 10 és 16 óra között történik, ezen időpontokon kívül első hibabejelentéseket a Szolgáltató a hibabejelentés beérkezését követő munkanapján 10 órakor küldött üzenetként kezeli.

Abban az esetben, ha a hibát Megrendelő saját maga idézte elő nem rendeltetésszerű használat során, akkor a hiba javításáért Szolgáltatónak jogában áll munkadíjat felszámítani.

A Szolgáltatóhoz bejelentett hiba esetén a válaszidő, egyben a hiba reprodukálásához, feltárásához és javításához szükséges lépések megkezdése Kritikus hibák esetében maximum egy munkanap, Fontos hibák esetében maximum három munkanap, Általános hibák esetében maximum öt munkanap.

Szolgáltató a Megrendelőtől érkező hibabejelentéseket prioritásos ügyekként kezeli, de amennyiben Megrendelő hibabejelentésként tüntet fel hibának nem minősülő kérdést, kérést, üzenetet, akkor Szolgáltató a beérkezett kérést normál üzenetként kezeli és a Szolgáltatónak jogában áll üzenetenként 8500 Ft + áfa összeget kiszámlázni Megrendelő részére, aki ezen összeget köteles megfizetni Szolgáltató részére a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül.

12. Shopstart webáruház távoli informatikai támogatása

A Shopstart szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerülő, szorosan a webáruház technikai működtetésével kapcsolatos Megrendelői kérdések megválaszolására vonatkozólag Szolgáltató távoli segítségnyújtás formájában az alábbiak szerint áll Megrendelő rendelkezésére.

Szolgáltató a Shopstarthoz a webáruház adminisztrációs felületéről elérhető elektronikus, kereshető tudásbázist és használati útmutatót biztosít, melyek egymást kiegészítik. Szolgáltató a Megrendelővel írásban, elektronikus formában tartja a kapcsolatot Szolgáltató terméktámogatási központján keresztül beleértve Megrendelő hibabejelentéseit is. A terméktámogatási központ URL címe a www.shopstart.hu Ügyfélkapujából érhető el, ahová Megrendelő regisztrációt követően jelentkezhet be.

Shopstart webáruház távoli informatikai támogatása kizárólag és szorosan a Megrendelő által Szolgáltatónál előfizetett Shopstart szolgáltatásra vonatkozik. Minden ettől eltérő tartalmú üzenettel kapcsolatban Szolgáltató válaszadásra nem kötelezhető. Szolgáltató nem kötelezhető válaszadásra az olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekre a választ a felhasználói kézikönyv vagy a kereshető tudásbázis tartalmazza.

Szolgáltató külön, a jelen szerződés keretein kívül eső, a Felek között létrejött és érvényben lévő "Shopstart webáruház távoli informatikai támogatás szerződés" hiányában szabad kapacitásainak megfelelően áll a Shopstart webáruházzal kapcsolatos technikai kérdésekben Megrendelői rendelkezésére.

Szolgáltató garantált rendelkezésre állást, garantált határidőn belüli válaszadást kizárólag a Felek között létrejött és a Megrendelőtől Szolgáltatóhoz küldött üzenet Szolgáltatóhoz történő beérkezésekor érvényben lévő "Shopstart webáruház távoli informatikai támogatás szerződés" keretein belül biztosít.

Shopstart webáruház távoli informatikai támogatása kiszállást, helyi segítségnyújtást, helyi rendszergazdai feladatok elvégzését (például e-mail kliens program, vagy más program telepítése és vagy beállítása, stb.), számítógép kezelés és számítógépes programok kezelésének oktatását, a programokkal kapcsolatos beállítások elvégzését, vagy azokkal kapcsolatos segítségnyújtást, illetve a Megrendelő számítógépén történő közvetlen, vagy távoli segítségnyújtást nem foglal magában.

Abban az esetben, ha a Megrendelőnek Szolgáltató felé díjtartozása áll fenn, akkor a Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelő részére az informatikai támogatást felfüggeszteni.

13. Webtárhely használatra vonatkozó egyéb feltételek

A Szolgáltató által Megrendelő számára biztosított webtárhely szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által készített honlaphoz használható fel. Szolgáltató a webtárhelyet biztosító web szervert harmadik féltől bérli, az szerver konfigurációjával, biztonsági frissítéseivel, esetleges szerver problémákkal kapcsolatban Szolgáltató tartja a kapcsolatot a szerver szolgáltatóval. Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a web szerver szolgáltatóval a hiba bejelentésének és a hiba mielőbbi elhárításának érdekében. A Szolgáltató az általa biztosított webtárhely szolgáltatás működésbeli fennakadása, meghibásodása, adatvesztés és egyéb ok következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget nem vállal.

Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltató által biztosított webtárhelyen nem helyez el olyan programokat, amiket nem a Szolgáltató készített, vagy amelyek feltöltéséhez a Szolgáltató előzetesen írásbeli engedélyt nem adott Megrendelő számára. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa a webtárhelyre feltöltött tartalmak elhelyezése vagy a Megrendelő részéről történő egyéb beavatkozás a Szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást korlátozni, vagy felmondani Megrendelő értesítésével párhuzamosan.

14. A szerződés felmondása

A Megrendelő a Shopstart szolgáltatást bármikor indoklás nélkül azonnali hatállyal vagy a Megrendelő által befizetett időszak utolsó napjára felmondhatja szolgáltató terméktámogatási e-mail címére küldött üzenet küldésével. Megrendelő részére befizetett szolgáltatási díj visszafizetésre nem kerül, Megrendelő a díj egészének, vagy részének visszafizetését nem követelheti.

Szolgáltatónak jogában áll a Shopstart webáruházban tárolt adatoktól biztonsági mentést készíteni, de erre, és a biztonsági mentés megőrzésére nem köteles, szerződés megszűnését követően törölt webáruház visszaállítására nem kötelezhető, adatvesztéssel kapcsolatban vele szemben kártérítési igény nem érvényesíthető. A Megrendelő felelőssége a Shopstart webáruházban tárolt adatait a szolgáltatás megszüntetése előtt lementeni.

Abban az esetben, ha Szolgáltató a Shopstart szolgáltatást Megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül korlátozza, akkor Megrendelő élhet felmondási jogával és ebben az esetben a Szolgáltatásért befizetett díjnak a szerződés felmondását követő időszakra eső időarányos részét Szolgáltatótól visszakövetelheti, de más módon Szolgáltatóval szemben követeléssel nem élhet.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen szerződést és/vagy a Shopstart szolgáltatás díját nem visszamenőlegesen, egyoldalúan megváltoztassa, melyről Megrendelőt kapcsolati e-mailcímére küldött üzenet formájában a módosítások életbe lépését megelőzően legalább 30 nappal értesíti. Amennyiben a Megrendelő a megváltoztatott szerződési feltételeket vagy díjakat nem fogadja el, akkor Megrendelő jogosult a szerződés változásainak életbe lépése napjától a szolgáltatást felmondani és ebben az esetben Megrendelőnek a Szolgáltatásért befizetett díjának a szerződés felmondását követő időszakra eső része időarányosan visszajár.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő adatai Megrendelő Shopstart szolgáltatásainak törlése után is Szolgáltató rendszerében megőrzésre kerülhetnek, ezáltal Szolgáltató Megrendelőnek szóló ajánlatokat és üzeneteket küldhet mindaddig, amíg Megrendelő kifejezetten nem kéri Szolgáltatótól adatainak törlését.

60 napot meghaladó vis major esetén Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést.

Megrendelőnek jogában áll a jelen szerződést felmondani abban az esetben, ha Szolgáltató gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben és indokolatlanul megemeli a Szolgáltatás díját.

A jelen szerződést Megrendelő a soron következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj Szolgáltatóhoz való be nem fizetésével is felmondhatja, mely esetben Felek a következők szerint járnak el. Amennyiben a szolgáltatás előfizetésének meghosszabbításáról szóló díjbekérőn/számlán szereplő teljes előfizetési díj a díjbekérőn/számlán megadott fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, akkor a szolgáltatás publikus vásárlói felülete az előfizetett időszakot követően automatikusan felfüggesztésre kerül, a felfüggesztést követően Megrendelőnek nyolc naptári nap áll rendelkezésére a késedelmes díjfizetésre és ezzel a szolgáltatás előfizetésének folytatására. Amennyiben a nyolc napos késedelmes határidőn belül az előfizetési díj kiegyenlítésre kerül, akkor a szolgáltatás publikus vásárlói felülete visszakapcsolásra kerül és a Szolgáltatás használata folytatható. Ha nem kerül kiegyenlítésre az előfizetési díj az előfizetés lejárát követő nyolc napos határidőn belül, akkor ezt Szolgáltatónak jogában áll a jelen Szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondásának tekinteni, ezzel egyidejűleg a webáruház adminisztrációs felületét és amennyiben a Szolgáltatáshoz egyéb kiegészítő szolgáltatások is tartoznak, mely lehet például, de nem kizárólag domain név fenntartás, e-mail fiókok kezelése, SSL tanúsítvány biztosítása, stb., akkor minden kiegészítő szolgáltatást is felfüggeszteni és/vagy törölni beleértve a webáruház minden adatát is. Törlés esetén jelen szerződés és ezzel egyidőben a Szolgáltatás és minden hozzá kapcsolódó szolgáltatás automatikusan törlése kerül és megszűnik.

15. Vis major

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

16. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerződés nem válik érvénytelenné, az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.Irányelv

Az W. Land Kft. (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.

Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház Tulajdonos-től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak.

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonos-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ezirányú szándékát.
Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.
Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, azadatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.metalshop.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmező fogalmak (3.§)

érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció/vásárláskori időpontja, regisztrációkori/vásárláskori IP cím. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével/vásárlás befejezése után azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: postai úton a 1114 Budapest, Fadrusz utca 2. címen, e-mail útján az info@metalshop.hu e-mail címen. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

Adattovábbítás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

TRANS-O-FLEX Hungary Kft.

H-1239 Budapest, Európa u. 12.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatbiztonság (7.§)

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az érintettek jogai (14.-19.§)

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérhetiszemélyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés:

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban (Infotv.)

- 2001. évi CVII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A .)

- 2008. évi XLVII törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,

- 2008. évi XLVIII törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

- 2005 évi XC törvény az elektronikus információszabadságról

- 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről

- 16/2011 sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról


 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!


A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.